Ty Canol, Brynawelon, LlanyBydder, SA40 - Marketing particulars